تحقیق مقایسه اهداف و اهمیت ازدواج در اسلام و مسیحیت

تحقیق مقایسه اهداف و اهمیت ازدواج در اسلام و مسیحیت
رشته تحصیلی : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 54

حجم فایل (به کیلوبایت) : 80

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6000 تومان

خرید و دانلود

مقایسه اهداف و اهمیت ازدواج در اسلام و مسیحیت

مقدمه
چکیده
واژگان کلیدی:
روش شناسی تحقیق
الف- تبیین مسئله
ب- تعیین دامنه ی بحث در محدوده ی تطبیق و مقایسه
ازدواج در اسلام
الف- فلسفه ازدواج در اسلام
1- علت اساسی تشریع ازدواج
2- علل فرعی تشریع ازدواج
- تأمین آرامش روح و روان و سکون دل و جان
- حفظ نوع بشر
- حفظ دین
- رشد شخصیت و احساس مسئولیت اجتماعی
ب- اهمیت و جایگاه ازدواج در اسلام
1- محبوبیت ازدواج نزد خداوند
2- ازدواج، پیمانی مقدس
3- ازدواج، فضیلت بخش عبادت ها و اعمال
4- ازدواج، مایه برکت و موجب خیر
5- ازدواج، سیره ی عملی انبیا و اولیای دین
ج- اهداف ازدواج از دیدگاه اسلام
1- تشکیل خانواده
- محبت و مودت نسبت به همسر و فرزندان
- تولید مسلمان کارآمد
2- پرورش نسل سالم و پاک
3- حفظ عفت و حیای فردی و اجتماعی
4- تأمین آرامش و سکون دل
اهداف مذموم ازدواج از دیدگاه اسلام
ازدواج در مسیحیت
الف- اهمیت و جایگاه ازدواج در مسیحیت
1- تقدیس ازدواج
2- ازدواج اتحادی دایم و ناگسستنی
3- تجرد عامل تقرب به خدا
ب- فلسفه ازدواج در مسیحیت
1- علت اساسی تشریع ازدواج
2- علت فرعی تشریع ازدواج
- نجات و رستگاری
ج- اهداف ازدواج از دیدگاه مسیحیت
1)- پیدایش فرزندان شایسته و پاک
2)- اهتمام به کثرت نسل
3)- ایجاد محبت و وفاداری و یکی شدن زوجین
4)- ایجاد پیوند ناگسستنی
5)- تشکیل خانواده
وجوه اشتراک اسلام و مسیحیت در ازدواج
وجوه افتراق اسلام و مسیحیت در ازدواج
اهمیت ازدواج در جامعه یهود
الف- ازدواج یهود با غیر یهود
ب- مسائل جنسی
ج – روابط جنسی
اهمیت ازدواج در آیین زرتشتی
منابع
---------
تحقیق حاضر با بهره گیری از روش تطبیقی، به مقایسه ی پدیده ای بزرگ و بـرجسته در زنـدگی انسـان یعنـی «ازدواج» در دو دیـن الهی و آسـمانی «اسـلام» و «مسیحیت» می پردازد.
...