تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن

تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن
رشته تحصیلی : شیمی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 19

حجم فایل (به کیلوبایت) : 14

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن

فهرست مطالب

مقدمه: علم شیمی

شیمی آلی

نظریه اتمی مواد

پیشرفتهای شیمی

بعضی اصطلاحات شیمی

ماده در آغاز قرن بیستم

اجزای اتم

تابش هسته ای

چند قانون پایستگی

نیروها و برهم كنش ها

نگاهی به باغ وحش ذرات

....................................................................................................................

بخشهایی از متن:

ماده در آغاز قرن بیستم

یكی از مهمترین اصطلاحات در شیمی اتم است كه بعنوان جزء لاینفك ماده همیشه مورد بحث و تحقیق شیمیدانان بوده است.

حال در این مورد خاص دیدگاه های موجود درباره ماده را در آغاز قرن بیستم بررسی می كنیم.

دانشمندان این زمان، هر وقت كه نمی توانستند نتایج آزمایشها را به كمك نظریه های موجود توضیح دهند، یا آزمایش های بیشتری انجام می دادند یا نظریه های جدیدی مطرح می كردند. نظریه های جدید به دیدگاه های مختلفی از ساختار جهان منجر شوند.

در این گفتار با مباحث زیر آشنا خواهیم شد.

        ·پروتونها، نورتونها، الكترونها و نوترینوها

        ·اجزای اتم و هسته

        ·سه نوع مختلف تابش

  ·با قواعد پایستگی انرژی، بار الكتریكی و تكانه ( اندازه حركت ) نیز آشنا خواهیم شد.

...

پرتو گاما، تابش الكترومغناطیسی پر انرژی است. هسته ای كه به حالت برانگیخته می رسد، می تواند انرژی اضافی اش را به صورت تابش گاما گسیل كند.

تابش بتا، در فرآیند الكترون دیده می شود. اما این الكترون یكی از الكترونهای خارج از هسته نیست؛ بلكه الكترونی است كه در هسته به وجود می آید. مانند فرآیند زیر:

الكترون + نیتروژن = كربن

 

در این فرآیند، برخلاف آنچه در مورد تولید تابش آلفا دیده ایم، تعداد كل پروتونها و تعداد كل نوترونها پایستگی جداگانه ندارند. در حالی كه به تعداد پروتونها یكی افزوده شده، از تعداد نوترونها یكی كاسته شده است. بررسی فرآیند واپاشی بتازا، فیزیكدانان را به پیشنهاد ذره ی جدیدی به نام نوترینو رهنمون شد.

فرضیه ی وجود نوترینو هنگامی مطرح شد كه واپاشی بتازای نوترون، بعضی از اصول مهم پایستگی فیزیك را مورد تهدید قرار داد.

پس از مصرفی این اصول، پایستگی، درباره نوترینو بیشتر سخن خواهیم گفت.