مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی

مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی
رشته تحصیلی : تجربیات فرهنگیان

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 33

حجم فایل (به کیلوبایت) : 36

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی

امروزه ما در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و به كلامی در عصر دانایی به سر می‎بریم. فناوری‎های جدید، به ویژه فناوری‎های مربوط به عرصه اطلاعات و ارتباطات زمینه تحولات سریع و غیر قابل برگشتی در جهان فراهم آورده است. آنچه را كه واژه‎ی دانایی به ذهن ما متبادر می‏كند دانش و اطلاعات است. تردید نیست كه مجهز بودن به دانش و اطلاعات نوعی فرزانگی است. دانایی صرف یا در اختیار داشتن دانش و اطلاعات به خودی خود كارایی ندارد و اگر با توانایی، یعنی شگردهای به كارگیری و بهره مندی از دانش و اطلاعات، همنشین نشود ناقص می‎ماند. اما اگر دانایی با رفتار و كردار همراه و  همگام شود، یعنی با توانایی دمساز گردد، كار آمد می‎شود.

آموزش و پرورش كلید تغییر مسیر جهانی است؛ و اگر بخواهیم تغییری در زندگی اجتماعی به وجود آوریم باید از مدرسه آغاز كنیم و اگر بخواهیم تغییری را از مدرسه شروع كنیم، بی تردید باید از معلم شروع كنیم و مهم اینكه هیچ اصلاحی نمی‎تواند بدون همكاری و مشاركت فعال معلمان موفق شود. ولی كدام معلم؟ معلمی كه می‎خواهد در جامعه كنونی اصلاحاتی را ایجاد كند باید دارای چه ویژگی‎ها، مهارت‎ها و قابلیت‎هایی باشد؟ آیا در عصر دانایی فقط دانا بودن و داشتن دانش و اطلاعات كافی است؟

.

به نظر می‎رسد می‎توان بهترین معلمان را كسانی دانست كه اوقات خود را صرف یادگیری می‎كنند. یك معلم كار آمد معمولا تحولات مربوط به رشته خود را تعقیب می‏كند و دائماً مهارتهای خویش را بهبود می‎بخشد. آنها همواره در حال آموختن هستند. به عبارتی دیگر آنها دائماً در حال شاگردی كردن هستند.

ژاپنی‎ها می‎گویند: «شایستگی هر نظام آموزشی به اندازه شایستگی معلمان آن نظام است» پس هر گاه معلمان از آموزش و مهارت‎های لازم برخوردار شوند، قادرند این فرهنگ را در بین دانش‎آموزان توسعه دهند. كاربردی كردن این مهم در عرصه تعلیم و تربیت می‎تواند زمینه ساز تحول در آموزش و پرورش دانش‎آموزان باشد.

در عصر دانایی معلمان باید به مهارت‎هایی دست پیدا كنند تا به كمك آنها از قافله علم و تكنولوژی كه به سرعت از كنار ما می‎گذرد، عقب نمانند. بلكه با او همگام شده و از طریق آن جامعه را بسازند. كار آمدی همان راز نهفته‎ای است كه نیاز عصر دانایی است. در این مقاله به چهار مهارت اساسی ذیل پرداخته شده است كه امید است معلمان ما با بهره مندی از آنها به كار آمدی و توانمندی لازم دست پیدا نمایند.

مهارت اول: آشنایی با فناوری اطلاعات و قدرت به كارگیری آن در جریان آموزش.

مهارت دوم: آشنایی با فنون پژوهش، انجام پژوهش و بهره گیری از نتایج آن در عمل.

مهارت سوم: توجه به آموزش و پرورش خلاق و پرورش خلاقیت فراگیران.

مهارت چهارم: آشنایی با مهارتهای كلاس داری و شیوه‎های تدریس نوین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

امروزه ما در عصر توانایی اطلاعات  و ارتباطات و به كلامی در عصر دانایی به سر می‎بریم. فناوری‎های جدید، به ویژه فناوری‎های مربوط به عرصه اطلاعات و ارتباطات زمینه تحولات سریع و غیر قابل برگشتی در جهان فراهم آورده است. این تحولات نیز دنیای جدیدی را شكل داده و به ظهور رسانده كه از قسمت‎های گوناگونی تشكیل شده است كه دائماً در حال تعامل با یكدیگر و تأثیرپذیری از هم می‎باشند.

این تغییرات، تحولات و تعاملات چالش‎هایی را در جامعه كنونی به وجود آورده است كه یكی از این چالش‎ها در زمینه آموزش و پرورش است كه باعث شده است نگاهی نو به این سیستم فراهم شود. آموزش و پرورشی كه قرار است انسان را برای آینده آماده كند. بنابر همین وظیفه، باید توانایی رو به رو شدن با چالش‎هایی را كه تحولات كنونی رو در روی نسل حاضر قرار می‎دهد، داشته باشد. طبیعت آموزش و پرورش آن را به مثابه یك فرایند كیفی بر حسب آن چه باید باشد شرح می‎دهد، نه آنچه هست. از این رو، ماهیت آن زاینده، پویا، تغییر پذیر و منعطف است و ناگریز رو به رشد و تعالی و تغییر.

افزون بر آن آموزش و پرورش به منزله‎ی پرورش دهنده‎ی نیروی انسانی مورد نیاز در فرایند تعامل فناورانه عصر دانایی نقش بی بدیل خود را در جهان حفظ كرده است.

تمام كنفرانس‎های بزرگ سازمان ملل با هر موضوعی كه داشته اند، یك صدا اعلام كرده‎اند كه آموزش و پرورش كلید تغییر مسیر جهانی است؛ و اگر بخواهیم تغییری در زندگی اجتماعی به وجود آوریم باید از مدرسه آغاز كنیم و اگر بخواهیم تغییری را از مدرسه شروع كنیم بی تردید باید از معلم شروع كنیم و مهم اینكه هیچ اصلاحی نمی‎تواند بدون همكاری و مشاركت فعال معلمان موفق شود. ولی كدام معلم؟ معلمی كه می‎خواهد در جامعه كنونی اصلاحاتی را ایجاد كند باید دارای چه ویژگی‎ها، مهارت‎ها و قابلیت‎هایی باشد؟ آیا در عصر دانایی فقط دانا بودن و داشتن دانش و اطلاعات كافی است ؟

آنچه را كه واژه‎ی دانایی به ذهن ما متبادر می‏كند دانش و اطلاعات است. تردیدی نیست كه مجهز بودن به دانش و اطلاعات نوعی فرزانگی است كه اگر فاقد آن باشیم این فرزانگی به دست نمی‎آید. دانایی صرف یا در اختیار داشتن دانش و اطلاعات به خودی خود كارایی ندارد و اگر با توانایی، یعنی شگردهای به كارگیری و بهره مندی از دانش و اطلاعات، همنشین نشود ناقص می‎ماند. اما اگر دانایی با رفتار و كردار همراه و همگام شود، یعنی با توانایی دمساز گردد، كارآمد می‎شود.

كارآمدی همان راز نهفته‎ای است كه نیاز عصر دانایی است.